توجه ویژه امام_خمینی (ره)به قرآن

امام خمینى (ره) توجه خاصى به قرآن داشتند، به طورى كه روزى، هفت بار قرآن مى خواندند!

امام در هر فرصتى كه به دست مى آوردند، ولو اندك، قرآن مى خواندند. بارها دیده شد كه امام، حتى در دقایقى قبل از آماده شدن سفره - كه معمولا به بطالت مى گذرد - قرآن تلاوت مى كنند! امام بعد از نماز شب تا وقت نماز صبح، قرآن مى خواند. (1)

یكى اطرافیان امام مى گوید: امام در نجف، چشمشان درد گرفت و به دكتر مراجعه كردند. دكتر بعد از معاینه چشم امام گفت: «شما باید چند روزى قرآن نخوانید و به چشمتان استراحت بدهید. »

امام خندیدند و فرمودند: «دكتر، من، چشم را براى قرآن خواندن مى خواهم! چه فایده اى دارد كه چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما یك كارى كنید كه من بتوانم قرآن بخوانم. (2)»

و در ماه رمضان یكى از همراهان امام در نجف، اظهار مى كرد كه امام خمینى در ماه مبارك رمضان، هر روز ده جزء قرآن مى خواندند ، یعنى در هر سه روز، یك بار قرآن را ختم مى كردند. (3)

علاوه بر آن، هر سال چند روز قبل از ماه مبارك رمضان ، دستور مى دادند كه چند ختم قرآن براى افرادى كه مد نظر مباركشان بود، قرائت شود. (4)
1- برداشتهایى از سیره امام خمینى، ج 3، ص 198
2- همان، ص 7
3 - همان
4 - پا به پاى آفتاب، ج 1 ص 181

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...