🌷 امير المومنين (عليه السلام) :

 


 🔸تمام خير در سه چيز جمع شده است:

 


❶  نگاه

❷ سكوت 

❸ سخن

 


🔸هرنگاهى كه پندى درآن گرفته نشود،

فراموشى است. 

🔸هرسكوتى كه انديشه اى درآن نباشد،

غفلت است. 

🔸هر سخنى كه ذكرى در آن نباشد،

بيهوده است. 

 


🔸خوشا بحال کسى که:

🔹نگاه او پنـــد

🔹سکوت او انديشـــه 

🔹سخـــن او ذکـر باشد، 

🔹بر گناهش گريسته و 

🔹مردم از شرش در امان باشند.

 

📚‍ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 

 موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...