امام رضا علیه السلام میفرماید:
یکی از گناهان ، ایمن دانستن خود از مکر و #امتحان الهی است! (الأمن من مکر الله)

همانقدر که نا امیدی از رحمت خدا مذموم است ، در مقابلش بیمه دانستن خود هم گناه است!

بعضی ما مذهبی ها نگاهمان اینطور است که خودمان را مومن میدانیم و تصور میکنیم که حتما در بهشت با انبیاء و اولیاء هستیم و باقی که ظاهر مذهبی ندارند در جهنمند!

درصورتی که امکان هدایت هر فردی وجود دارد ، همانطور که امکان سقوط ما قبل از مرگ وجود دارد! (اگر همین تفکر خودش سقوط نباشد)

✅ هیچکس عاقبت خود را بهتر از دیگری نبیند! هیچکس بیمه از خطا نیست! هیچ کس چک سفید امضا از خدا ندارد!
الأمن من مکر الله حرام است!

مباهله_قرن_21

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...